Avel Ne Demek ?

Avel ne demek? Diye merak edenler çoğu zaman bu kelimeyi ‘aval’ ile karıştırıyor. Fakat ikisi tamamen farklı anlamlara geliyor.

Avel TDK Anlamı Nedir? Ne Demektir?

Kökeni Fransızcaya dayanan bir sözcüktür. ‘Şaşkın’, ‘avanak’ ve ‘bön’ gibi anlamlara gelir.

Öte yandan aval ne demek? Sorusu, ‘kolay aldatılan, beceriksiz kimse’ olarak da cevaplanabilir.

Avel Nedir?

Herhangi bir durum karşısında saçma tepki veren, -deyim yerindeyse- aptalca davranan kimseler için ‘avel’ tabiri kullanılır.

Yani bu anlamda saflık derecesinde sersem olan kişi demektir. (Örnek: Tam yanımdan geçmesine rağmen beni tanıyamadı o aval herif!)

Yazılı basında ve edebî metinlerd sıkça karşımıza çıkan bu kelime; ‘şaşırmış’, ‘ne yapacağını bilemeyen’ gibi mânâlara da gelir.

Bu kelimesinin bir diğer anlamı ise, ‘ateş, alev’ şeklindedir.

Bununla birlikte avel kelimesi ‘çalışkan’ ve ‘inatçı’ anlamlarında da kullanılır. Bu kelimenin Yunanca kökenli olduğunu söyleyenler de vardır.

Özetleyecek olursak:

Aval Ne Demek?

‘Aval’ kelimesiyle kelimesi fonotik olarak birbirine çok benzer. Bu yüzden sıklıkla karıştırılır.

Aval; hukuk terimlerinden biridir ve kambiyo senetlerine özgü bir kefâlet çeşididir. Poliçe borçlusu olan kişilerden birinin lehine verilen aval, poliçenin tedavülünü kolaylaştırır.

Bu itibarla aval, ticari senetlerde verilen güvenç demektir. Ödemeden sorumlu olan kişiler borcunu ödemediği takdirde, üçüncü bir kişinin senet bedelini alacaklılara ödeyeceğini taahhüt eden bir belgedir.

Aval kefâleti senede bağlıdır. Senet veya poliçe şartlarında bulunan bir noksanlık, avalın hükümsüz olmasına yol açar.

 

Yorum yapın