TUTUKLAMA NEDİR?

Tutuklama CMK yani Ceza Muhakamesi Kanunu’nda belirtilmiş (100.madde ve devamı) bir tedbirdir. Kişinin temel haklarının kısıtlanmasına sebebiyet veren, kanunda en son çare olarak görülmesi gereken ağır bir tedbirdir. Öncelikle kuvvetli suç şüphesinin varlığını yanında şüphelinin kaçma ihtimali, delilleri karartma ihtimali ve liste suçların (Bunlar CMK 100.madde 3 bendin (a) fıkrasında sayılan tutuklama halleridir.) varlığı halinde bu durum nedeni var sayılır.

 

Ağır bir tedbir olduğu için en son çare olarak bu yola başvurulmalıdır.

 

Öncelikle kişi kolluk kuvvetlerince göz altına alınır. Daha sonrasında yukarıda belirtilen tutukluluk halleri söz konusuysa 24 saatlik göz altı süresi sonunda kişi savcılığın tutuklama talebiyle birlikte Sulh Ceza Hakimliği’nin vereceği karar ile tutuklanır. Yani burada dikkat edilmesi gereken husus tutukluluk kararını veren makamın Sulh Ceza Hakimliği olmasıdır. Savcılık tutuklama talebinde bulunmaz ise Sulh Ceza Hakimliği kendi kendine bu kararı veremeyecektir. Yine savcının tutuklama talebine karşılık Sulh Ceza Hakimliği tutuklama talebini reddedebileceği gibi daha hafif olan adli kontrol şartlarından birini de uygun görerek serbest bırakılmasına karar verebilir.

 

Eğer kişi tutuklandıysa, tutuklanma tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde, 1 Ocak 2022’de giren yeni düzenlemeyle birlikte Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne tutukluluk kararının kaldırılması için kendisi veya vekili aracılığıyla başvurabilir. Verilecek tutuklama kararı kesin olup, başka bir üst makama başvurulamaz. Ancak tutukluluk haline itiraz her zaman mümkündür.

 

Tutuklu bir kişinin her ay kanun gereği tutukluluk incelemesi yapılır ve sebeplerinin varlığı devam ediyor ise tutukluğunun devamına karar verilir.

 

İddianame’nin tamamlanması ve kamu davasının açılmasıyla birlikte artık bu kararının devamına veya reddine yetkili tek merci kovuşturmanın yürütüldüğü mahkemedir.

 

Ceza davaları sonuçlanıncaya kadar kişiler tutuklu kalabilmektedir. Ancak beraat ile sonuçlanan ceza davaları sonucunda kişi haksız yere tutuklu kaldığından bu tutukluluğu maddi ve manevi tazminat konusu yapabilmektedir.

 

Yine ceza davası sonucunda ceza alan kişi de tutukluluk süresinde geçirdiği her süre almış olduğu bu ceza davasıdan mahsup edilir.

 

Yorum yapın