TUTUKLAMA NEDİR?

Tutuklama CMK yani Ceza Muhakamesi Kanunu’nda belirtilmiş (100.madde ve devamı) bir tedbirdir. Kişinin temel haklarının kısıtlanmasına sebebiyet veren, kanunda en …

Read more

Homoseksüel Ne Demek?

Homoseksüel; en kısa tanımıyla, ‘eşcinsel’ anlamına gelir. Erkek homoseksüeller olduğu gibi, bu durum kadınlarda da görülür.

Fransızca kökenli sözcüklerden biri olan homoseksüel, hemcinsine ilgi duyan kişiler için kullanılan bir tabirdir. Bunun zıttı ise ‘heteroseksüel’ kelimesidir. Heteroseksüel, cinsel ve duygusal bakımdan karşı cinse ilgi duyanlar için kullanılır. Yani kadınlardan hoşlanan erkekleri veya erkeklerden hoşlanan kadınları, kısaca normal ilişki eğilimini tanımlar.

Homoseksüellik Nedir?

Homoseksüellik; aynı cinsteki insanlar arasında gerçekleşen cinsel çekim ve romantizm duygusunu ifade eder.

Homoseksüel insanlar kendi cinsinden olanlara cinsî yönelim gösterir. Örneğin homoseksüel bir kadın, başka kadınlara ilgi duyar ve onlarla birlikte olmayı arzular. Ya da homoseksüel bir erkek, başka bir erkeğe âşık olur ve cinsel fantezileri hep erkeklerle ilgili olur.

Gey (gay) kelimesi de homoseksüelleri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Öte yandan, kadın eşcinseller için lezbiyen (lesbien) kelimesi de tercih edilir.

Homoseksüel İnsanların Özellikleri

Homoseksüeller duygusal yakınlık açısından kendi cinsine yönelir ancak kendi cinsiyetini inkâr etmez ve cinsiyet özelliklerinden rahatsızlık duymaz.

Kadın ise kadın, erkek ise erkek olduğunu kabul eder. Cinsel kimliğini değiştirme gibi bir amacı yoktur.

Bazıları bu durumu herkesten gizler ve kendi içinde yaşar. Bazıları ise bunu saklama gereği duymaz.

İslâmiyet’e Göre Homoseksüel Olmanın Hükmü

Homoseksüellik (lûtîlik) İslâm dîninde büyük günahlardan biridir. Bazıları hemcinsiyle beraber olmayı düşünür fakat bu, yalnız düşüncede kalır. Bazıları ise bunu bizzat eyleme geçirir.

Eşcinselliği bilfiil yapan kişiler hadîs-i şerîf ile lânetlenmiştir. (Kaynak: Deylemî)

Bununla beraber; Allahü te’âlâ, tevbe eden kişilerin tevbesini kabul eder. Yani ‘bu kişiler lânetlidir, dolayısıyla ne yapsalar da artık hiçbir zaman affolmazlar.’ Diye bir şey yoktur.

Read more

Avel Ne Demek ?

Avel ne demek? Diye merak edenler çoğu zaman bu kelimeyi ‘aval’ ile karıştırıyor. Fakat ikisi tamamen farklı anlamlara geliyor. Avel …

Read more

Havalı Grup İsimleri

 HavalıHavalı grup isimleri sayesinde herkesten farklı, daha ismiyle bile ilgi çekmeyi başaran bir grubunuz olacak! WhatsApp, Facebook, Telegram… Her platformda …

Read more